Laserafstandsmeters

vanaf € 406,00
vanaf € 158,50
vanaf € 117,50
vanaf € 131,00
vanaf € 89,00

WAT IS EEN LASERAFSTANDSMETER?

Digitale laser afstandsmeters meten snel en nauwkeurig de afstand tussen twee punten. Het beginpunt van de meting is de ingestelde rand van de laserafstandsmeter, het tweede punt is het eindpunt van de straal. Het maximale bereik varieert per apparaat en kan meer dan 100 meter bedragen. Een digitale afstandsmeting heeft veel voordelen ten opzichte van een klassieke meting met een duimstok of meetlint. Een digitale afstandsmeting verloopt zeer nauwkeurig en comfortabel in slechts enkele seconden. Bovendien kunnen de apparaten, afhankelijk van het model, met één druk op de knop de oppervlakte en de inhoud van de ruimte berekenen, hebben ze een aanraakscherm, een geïntegreerde Bluetooth- en camerafunctie en een geïntegreerde hellingsensor.

HOE WERKT EEN LASERAFSTANDSMETER?

De laser wordt gebruikt om te richten op een meetpunt. Vervolgens stuurt de afstandsmeter een laserpuls, die het meetproces start. De puls wordt door het richtpunt gereflecteerd en door de fotocel in het apparaat ontvangen. De exacte afstand kan dus worden berekend naar aanleiding van de tijdspanne tussen het versturen en de reflectie van de laser. In de praktijk gebruikt SOLA een methode waarbij de faseverschuiving tussen externe pulsering en interne referentiepulsering wordt bepaald. Bij lasermetingen is slechts een klein vlak nodig om te richten. Bij ultrageluid moet dit veel groter zijn zodat de laserafstandsmeter relevante geluidsgolven kan weerkaatsen. Laser afstandsmeters zijn eenvoudiger en nauwkeuriger te gebruiken dan ultrasone afstandsmeters en veel handiger dan meten met een duimstok en meetlint.

WELKE MEETFUNCTIES VAN EEN LASERAFSTANDSMETER?

De functies van een digitale afstandsmeter verschillen per fabrikant en per apparaat. Eenvoudige apparaten meten klassiek afstanden en tonen deze op het display. Als u ook oppervlakken of volumes wilt berekenen en ontoegankelijke afstanden of hoogten wilt bepalen met behulp van hoekmetingen, moet u een complexer apparaat aanschaffen. Laser afstandsmeters die over deze functies beschikken, zijn met een geïntegreerde hellingsensor uitgerust. In tijden van toenemende connectiviteit beschikken veel laserafstandsmeters nu ook over een Bluetooth-interface. Samen met de app kunnen bijvoorbeeld lengtes direct op de smartphone worden geschetst en gedimensioneerd, of meetresultaten worden opgeslagen, beheerd en gedeeld.

LENGTEMETING

Bepaling van een enkelvoudige afstand vanaf de ingestelde meetrand van de laserafstandsmeter.

OPPERVLAKTEMETING

Automatische berekening van een oppervlakte door lengte en breedte te meten.

VOLUMEMETING

Berekening van het volume van een ruimte door lengte, breedte en hoogte te meten.

MIN./MAX. METING

Bepaling van een minimum- of maximumafstand door de kortste afstand tussen twee punten of de langste afstand (bijv. bij een diagonale maat) te meten.

CONTINUMETING

Snelle bepaling van een gewenste doelafstand dankzij continue meting.

INDIRECTE METING (3-PUNTS)

Bepaling van een onbereikbare afstand door middel van drie lengtemetingen. Daarbij vindt één meting onder een hoek van 90 ° plaats.

INDIRECTE METING (2-PUNTS)

Bepaling van een ontoegankelijke afstand door middel van twee lengtemetingen. Daarbij vindt één meting onder een hoek van 90 ° plaats.

INDIRECTE METING VIA EEN HOEK

Meting van een indirecte, ontoegankelijke hoogte door middel van twee lengtemetingen. Dankzij de automatische elektronische hellingsensor is een extra 90 °-hoekmeting niet meer nodig.

INDIRECTE AFSTANDSMETING

Bepaling van een indirecte afstand zonder de eindpunten te bereiken. Daarbij worden vanuit één standpunt twee lengtemetingen richting de betreffende meetpunten uitgevoerd.

AUTOMATISCHE AFSTANDSMETING

Op basis van lengtemeting kan op één punt in de hoogte worden gericht – via de hellingsensor worden automatisch de desbetreffende hoogte en afstand berekend.

DRIEHOEKSVLAKMETING

Berekenen van een driehoeksvlak door de lengtes van de driehoeksbenen te meten.

CIRKELVORMIGE OPPERVLAKTEMETING

Berekening van het cirkelvlak door de diameter te meten.

CILINDRISCHE VOLUMEMETING

Bepaling van een cilindervolume door met de eerste meting de diameter van het cirkelvlak en met de tweede meting de hoogte van de cilinder te bepalen.

MARKERINGSMETING

In het meetapparaat wordt een bepaalde afstand is ingesteld. Het apparaat geeft de huidige afstand weer en begint te piepen zodra u in de buurt van de ingestelde afstand komt.

OPTELLEN / AFTREKKEN

Snel en ongecompliceerd optellen en aftrekken van meetwaarden.

MEETWAARDEGEHEUGEN

De gemeten waarden worden automatisch in het geïntegreerde geheugen opgeslagen. Deze waarden kunnen te allen tijde worden opgevraagd.

WAAR WORDEN LASERAFSTANDSMETERS GEBRUIKT?

De toepassingsmogelijkheden van laser afstandsmeters zijn divers. Digitale afstandsmeters worden voornamelijk gebruikt in de bouw: Of het nu gaat om bouwwerkzaamheden, renovaties, binnen- of buitenwerkzaamheden - lasermeters zijn overal gewild. In enkele seconden kunnen lengtes worden gemeten, oppervlakken en volumes van ruimtes worden berekend of metingen en afstanden worden gecontroleerd. De beroepen die afstandsmeters gebruiken zijn talrijk. Denk hierbij aan gipsplaatwerkers, schilders, vloer- en tegelleggers, meubelmakers, keukenbouwers, timmerlieden, metselaars of zelfs architecten of binnenhuisarchitecten.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN LASERAFSTANDSMETER?

Laser afstandsmeters vergemakkelijken meetprocessen, besparen tijd en bieden een hoog werkcomfort. Met één druk op de knop kunnen verschillende meetfuncties worden gestart. Binnen enkele seconden kunnen afstanden worden gemeten, afstanden gecontroleerd en oppervlakten of volumes berekend. En de lasermeter doet dat met een uitzonderlijk hoge nauwkeurigheid die die van een meetlint of duimstok overtreft. Een ander voordeel van de afstandsmeter is dat nauwkeurige metingen alleen kunnen worden uitgevoerd, zonder dat er een andere persoon nodig is. Laserafstandsmeters vergemakkelijken ook metingen in moeilijke situaties, bijvoorbeeld metingen "boven het hoofd".

HOE NAUWKEURIG IS EEN LASERAFSTANDSMETER?

De meetnauwkeurigheid van laser afstandsmeters verschilt per apparaat en fabrikant en is meestal te vinden in de technische gegevens of in de gebruiksaanwijzing. Laserafstandsmeters hebben vaak een meetnauwkeurigheid met een tolerantie van +/- 2 millimeter. Deze meettolerantie heeft gewoonlijk betrekking op een bepaalde afstand en neemt toe naarmate de afstand groter is. De meeste laser afstandsmeters van SOLA hebben een meettolerantie van maximaal +/- 1,5 millimeter over een lengte tot 10 meter. De gespecificeerde meetnauwkeurigheid heeft betrekking op normale meetomstandigheden. Bij ongunstige omstandigheden bijv. direct zonlicht, slecht reflecterende oppervlakken of bij metingen op glas, respectievelijk glanzende oppervlakken kan de nauwkeurigheid negatief beïnvloed worden - er kunnen zelfs meetfouten ontstaan.

WAT IS HET BEREIK VAN EEN LASERAFSTANDSMETER?

Net als de meetnauwkeurigheid varieert het maximale bereik van lasermeters sterk. Laserafstandsmeters die in de bouw worden gebruikt, hebben meestal meetafstanden van 20 tot 60 meter.

LASERAFSTANDSMETER VAN SOLA IN ÉÉN OOGOPSLAG

METRON 30 BT

Reikwijdte van 30 m, 6 meetfuncties, Bluetooth-interface voor gebruik met SOLA Measures-app, geïntegreerde waterpas voor nauwkeurige metingen

Productdetails

METRON 60 BT

Reikwijdte van 60 m, 9 meetfuncties, meetwaardeopslag, Bluetooth-interface voor gebruik met SOLA Measures-app, uitklapbaar eindstuk als aanslaghulp

Productdetails

METRON 80 BTC

Reikwijdte van 80 m, 16 meetfuncties incl. meetwaardeopslag, Bluetooth-interface voor gebruik met SOLA Measures-app, camerafunctie voor digitaal doelzoeken (2 en 4 keer inzoomen), geïntegreerde hellingsensor, tijdschakelklok (lengtemeting met zelfontspanner), verlicht kleurendisplay met draaibare weergave, beschermingsklasse IP65

Productdetails

VECTOR 20

Reikwijdte van 20 m, 2 meetfuncties, ontwikkeld voor snel gebruik

Productdetails

VECTOR 50

Reikwijdte van 50 m, 7 meetfuncties; geïntegreerde waterpas voor nauwkeurige metingen

Productdetails