Meetdriehoek metrisch

Spanten winkelhaak

RS

Eigenschappen

Materiaal Aluminium
Maatverdeling mm/cm, 1-delig, gelaserd
Model Lengte stk Prijs per stuk
RS 18 185 x 185 mm € 24,40
RS 30 305 x 305 mm € 47,10

Voordelen RS

  • Lichte, robuuste multifunctionele winkelhaak met mm/cm-schaal
  • Mulltifunctioneel: liniaal, winkelhaak, verstekhaak, platte haak, aftekenhulp, zaaggeleiding en spantenmeter
  • Aanslag voor nauwkeurige markering van 90° en 45°
  • Snel markeringen aanbrengen voor zaagsneden onder verstek voor gewone kepers en hoekkepers
  • Aftekenhulp voor het gemakkelijk overnemen van maten
  • Zeer goed leesbare meetresultaten door hoog contrast
Technische gegevens
RS
Artikelomschrijving Spanten winkelhaak
Materiaal Aluminium
Oppervlak gecoat
Kleur zwart
Bijzonderheden Aanslag, dakspanten hoekmeter
Maatverdeling mm/cm, 1-delig, gelaserd
Maatverdeling 1 mm
Hoekmaat 45°, 90°, variabel 0° - 90°
Markeergaten 0.5 cm

Wat is een metrische meetdriehoek?

De meetdriehoek wordt ook wel spantenhoek, rafter square of speed square genoemd en heeft de vorm van een gelijkbenige rechthoekige driehoek met een aanslag aan een rechthoekszijde. De verschillende schalen en uitsparingen maken de meetdriehoek tot een multifunctioneel stuk gereedschap dat geschikt is voor het markeren van lijnen en hoeken en als aftekenhulp en zaaggeleiding kan worden gebruikt. Metrische meetdriehoeken worden meestal van staal, aluminium of kunststof vervaardigd en zijn van metrische maateenheden (millimeter, centimeter) of imperiale maateenheden (inch) voorzien. De gangbare metrische maten zijn 18 en 30 cm en de gangbare imperiale maten 7 en 12 inch.

Hoe wordt een meetdriehoek/gradendriehoek toegepast?

De verschillende schalen en uitsparingen van de meetdriehoek, evenals de handige aanslagranden komen goed van pas bij het timmeren en andere werkzaamheden waarbij met hout wordt gewerkt. Meetdriehoeken worden van oorsprong veel gebruikt in Amerika bij het timmeren van daken en dan specifiek voor het op maat zagen van dakspanten. Vandaar ook wel de naam spantenmeetdriehoek of in het Engels: rafter square (rafter = spant). Met behulp van de meetdriehoek kan de stijging of hoek van normale spanten (common rafters), hoekkepers (hip rafters) en kilkepers (valley rafters) en hoekkeper- en kilkeperspanten worden bepaald.

Welke functies heeft de meetdriehoek van SOLA?

De meetdriehoek van SOLA is een liniaal, winkelhaak, verstekhaak, platte haak, aftekenhulp, zaaggeleiding en spantenmeter in één. De metrische meetdriehoek in de vorm van een rechthoekige driehoek heeft een robuuste aanslag aan een rechthoekszijde waarmee nauwkeurig 90°- en 45°-hoeken kunnen worden gemarkeerd. Bovendien kan de aanslag ook als zaaghulp of zaaggeleiding fungeren. Parallel aan de aanslag bevindt zich een uitsparing met een metrische schaal in mm en cm (offsetschaal) voor het maken van loodrechte lijnen. De andere rechthoekszijde is eveneens voorzien van een metrische schaal waarmee snel metingen kunnen worden verricht. Onder deze schaal bevindt zich een uitsparing met inkepingen waarmee horizontale of parallelle lijnen kunnen worden getrokken. De hypotenusa is voorzien van een gradenschaal voor hoekmetingen tussen 0 en 90°. De gewenste hoek wordt vanuit het tegenoverliggende draaipunt gemeten (aanduiding op meetdriehoek: PIVOT). Parrallel aan de gradenschaal bevindt zich een andere uitsparing met twee schalen voor het maken van zaagsneden onder verstek. De onderste schaal is voor gewone spanten (aanduiding op meetdriehoek: COMMON), de bovenste voor hoekkepers en kilkepers (aanduiding op meetdriehoek: HIP-VAL). In een rechte hoek ten opzichte van de gradenschaal loopt een 90°-markeerhulp voor het op maat zagen van gordingen.

Wat betekenen de schalen HIP-VAL en COMMON op de meetdriehoek?

Een speciale functie van de meetdriehoek die met name in Amerika wordt gebruikt, is het op maat zagen van dakspanten (in het Engels: rafters). De meetdriehoek van SOLA beschikt hiervoor over een eigen schaal voor normale spanten (common rafters), hoekkepers (hip rafters) en kilkepers (valley rafters). Met de onderste COMMON-schaal kunnen normale dakspanten op maat worden gezaagd. De gewone spanten zijn de spanten die vanuit de nok recht naar beneden lopen. De schaal is gebaseerd op de stijging van het dakspant dat in decimeter per meter wordt uitgedrukt. Op de achterzijde van de SOLA-meetdriehoek bevindt zich een omrekentabel. In de tabel kan worden afgelezen dat een stijging van bijvoorbeeld 1 decimeter per meter omgerekend overeenkomt met een hoek van 5,71°. De bovenste HIP-VAL-schaal is geschikt voor hoek- en kilkepers die niet recht maar schuin vanaf de nok naar beneden lopen. Aangezien hoek- en kilkepers langer zijn dan normale spanten, moet bij het op maat zagen van deze spanten de HIP-VAL-schaal worden gebruikt.

Hoe gebruik ik een meetdriehoek van SOLA?

90°-HOEK MARKEREN OF CONTROLEREN

De meetdriehoek is uitermate geschikt om een 90°-hoek te tekenen of te controleren of een hoek haaks is. Voor het tekenen van een rechte hoek wordt de meetdriehoek met de aanslag op het spant of werkstuk gelegd en een 90°-lijn loodrecht op de aanslag langs de rechthoekszijde getrokken.

45°-HOEK MARKEREN OF CONTROLEREN

De meetdriehoek heeft een 45°-hoek waarmee snel hoeken kunnen worden getekend. Hiervoor wordt de meetdriehoek met de aanslag op het spant of het werkstuk gelegd en een lijn langs de lange zijde van de meetdriehoek getekend. Als de 45°-hoek de andere kant op moet wijzen, hoeft de meetdriehoek alleen maar te worden omgedraaid.

0-90°-HOEKMETER

Met behulp van de gradenschaal op de hypotenusa van de meetdriehoek kunnen hoekmetingen tussen 0 en 90° worden uitgevoerd. Eerst wordt een uitgangspunt bepaald van waaruit de hoek moet worden gemeten. Dit kan bijvoorbeeld het uiteinde van een werkstuk of spant zijn of een 90°-lijn. Vervolgens wordt de meetdriehoek om het draaipunt, ook wel PIVOT genoemd, tot de gewenste hoek op de gradenschaal gedraaid (in de afbeelding: 30°). Nu kan de hoek worden gemarkeerd door een lijn langs de rechthoekszijde te trekken. Met de gradenschaal op de meetdriehoek kunnen niet alleen hoeken worden getekend maar ook worden gemeten.

PARALLELLE LIJNEN TREKKEN

Onder de rechthoekszijde bevindt zich een uitsparing met inkepingen met een tussenstand van 0,5 cm waarmee parallelle lijnen kunnen worden gemarkeerd of afgetekend. Hiervoor hoeft de stift alleen mat op de gewenste plek in de uitsparing worden geplaatst en samen met de meetdriehoek parallel te worden verschoven.

OFFSETLIJNEN MARKEREN

De uitsparing die zich direct onder de aanslag bevindt, is uitermate geschikt om parallelle lijnen loodrecht ten opzichte van de aanslag te tekenen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld eerst een uitgangslijn gemarkeerd. Vervolgens wordt de meetdriehoek zo ver verschoven tot de uitgangslijn op de gewenste positie van de offsetschaal verschijnt. Nu wordt langs de betreffende rechthoekszijde een nieuwe lijn getrokken.

ZAAGHULP

De meetdriehoek van SOLA kan ook als zaaghoek of zaaggeleiding worden gebruikt voor het maken van loodrechte zaagsnedes. Hierbij wordt de meetdriehoek met de vaste greep op het werkstuk gelegd, de zaag gepositioneerd en langs de rechthoekszijde gezaagd. Het maakt niet uit of hierbij een decoupeerzaag of cirkelzaag wordt gebruikt. Er kunnen ook gordingen in een hoek van 45° worden gezaagd.

STIJGING VOOR NORMALE SPANTEN MARKEREN (COMMON)

Met behulp van de schaal voor gewone dakspanten (aanduiding op meetdriehoek: COMMON) kunnen normale dakspanten op maat worden gezaagd. Hierbij wordt de meetdriehoek neergelegd en om het draaipunt (PIVOT) tot de gewenste waarde op de COMMON-schaal gedraaid. Vervolgens wordt langs de betreffende rechthoekszijde een lijn getrokken. Op de afbeelding is een normale spant met een stijging van 7 decimeter per meter te zien.

STIJGING VOOR HOEK- EN KILKEPERS MARKEREN (HIP-VAL)

Bij het op maat zagen van hoekkepers (hip rafters) en kilkepers (valley rafters) wordt gebruikgemaakt van de schaal HIP-VAL. De meetdriehoek wordt neergelegd en om het draaipunt (PIVOT) tot de gewenste waarde op de HIP-VAL-schaal gedraaid. Vervolgens wordt langs de betreffende rechthoekszijde een lijn getrokken. Op de afbeelding is een normale spant met een stijging van 7 decimeter per meter te zien.