INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING EN COOKIES

GEGEVENSBESCHERMING

Dank u voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Bestellingen
In het kader van het afsluiten van de overeenkomst bewaart en verwerkt SOLA uw voor- en achternaam, resp. uw bedrijf, uw titel, uw adres (factuuradres, bezorgadres), contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), de bestelde goederen/diensten en de aankoopprijs, betaalwijze en -gegevens en, in het geval van klanten die ondernemer zijn, het btw-identificatienummer (hierna gezamenlijk: "gegevens" genoemd). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de contractuele verwerking en de verzending van de bestelde goederen of de levering van de opgedragen diensten, tenzij de klant voor verdergaand gebruik uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. SOLA ontvangt deze gegevens rechtstreeks van de klant of van "Amazon" (dit omvat Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te: 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Digital Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Duitsland), indien de klant een bestelling plaatst via de markplaats Amazon. SOLA en Amazon zijn elk verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna in het kort: "AVG"). Klanten kunnen het privacybeleid van Amazon hier vinden: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref_=footer_privacy.

De vermelde persoonsgegevens worden rechtmatig verzameld conform artikel 6, lid 1 (b) AVG, aangezien deze nodig zijn voor de uitvoering en levering van de bestelde goederen/diensten en voor de verwerking van eventuele aanspraak op garantie. Zonder het verstrekken van deze gegevens is het daarom niet mogelijk om de bestelde goederen te leveren of de opgedragen diensten te verlenen. Nadat de bestelling is afgesloten en na afloop van de garantietermijn worden de door SOLA verzamelde gegevens gewist, tenzij er een andere wettelijke reden is voor verder gebruik (in het bijzonder uitdrukkelijke toestemming van de klant, wettelijke bewaartermijnen). Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan de door de klant geselecteerde betaaldienstaanbieder of een verzendbedrijf en alleen voor zover dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Afhankelijk van de door de klant geselecteerde betaaldienstaanbieder geeft SOLA de hiervoor verzamelde betaalgegevens door aan de geselecteerde betaaldienstaanbieder voor de verwerking van betalingen, voor zover dit noodzakelijk is voor het verwerken van betalingen. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betaaldienstaanbieders deze gegevens ook zelf als de klant daar een eigen account heeft (bijv. Amazon Pay). In dat geval moet de klant zich tijdens het bestelproces met zijn toegangsgegevens aanmelden bij de betreffende betaaldienstaanbieder. In dit verband is het privacybeleid van de desbetreffende betaaldienstaanbieder van toepassing. Voor het overige worden de persoonsgegevens van de klant niet zonder toestemming aan derden doorgegeven, tenzij SOLA hiertoe verplicht is op grond van de wet, een gerechtelijk of officieel bevel.
SOLA gebruikt adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens van de klant te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden.
De concrete overeenkomst tussen SOLA en de klant wordt opgeslagen om de bestelling te kunnen verwerken.

Klantaccount
U heeft de mogelijkheid om op vrijwillige basis een gebruikersaccount te openen op onze website. Het gebruikersaccount biedt u het voordeel dat u producten en diensten van SOLA snel en gemakkelijk kunt bestellen en bekijken. U heeft tevens te allen tijde een overzicht van uw bestelgeschiedenis. Bij het aanmaken van een klantaccount verwerkt SOLA uw voor- en achternaam of uw bedrijf, uw titel, uw adres (postadres, e-mailadres, telefoonnummer), de tot op heden bestelde goederen/diensten en de aankoopprijs, uw wachtwoord in gecodeerde vorm en, in het geval van klanten die ondernemer zijn, het btw-identificatienummer (hierna gezamenlijk: "gegevens" genoemd). Deze gegevens worden rechtmatig verzameld op basis van uw instemming conform artikel 6, lid 1 (a) AVG. Uw gegevens worden opgeslagen tot het moment dat het klantaccount wordt verwijderd. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
U hebt de mogelijkheid om uw instemming voor het gebruik van uw gegevens in het gebruikersaccount op elk gewenst moment in te trekken conform artikel 7 AVG. U kunt dit doen door een bericht naar ons e-mailadres te sturen privacy@sola.at.

Nieuwsbrief
U kunt zich op vrijwillige basis abonneren op onze newsletter. Deze geeft u informatie over lopende acties en nieuwe producten. Schrijft u zich in voor de newsletter? Dan verwerken wij uw voor- en achternaam, uw titel of uw bedrijf en uw e-mailadres. Uw e-mailadres hebben wij nodig om u de newsletter te kunnen toesturen. Deze gegevens worden rechtmatig verzameld op basis van uw instemming conform artikel 6, lid 1 (a) AVG. Wij bewaren en verwerken uw e-mailadres totdat u zich afmeldt, zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen. Uw e-mailadres wordt nooit doorgegeven aan derden.
U hebt de mogelijkheid om uw instemming op elk gewenst moment in te trekken conform artikel 7 AVG. U kunt zich afmelden voor onze newsletter door op de knop Afmelden in de newsletter te klikken of door een bericht te sturen naar ons e-mailadres privacy@sola.at.

Kansspelen
U kunt op vrijwillige basis deelnemen aan onze kansspelen. Neemt u deel aan onze kansspelen? Dan verwerkt SOLA uw voor- en achternaam, uw titel of uw bedrijf en uw adres (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) (hierna gezamenlijk: "gegevens" genoemd). Deze gegevens worden rechtmatig verzameld op basis van uw instemming conform artikel 6, lid 1 (a) AVG. Deze gegevens zijn nodig om u te registreren als deelnemer aan het kansspel en om u te informeren als u wint. Deze gegevens worden na afloop van het kansspel verwijderd. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
U hebt conform artikel 7 AVG de mogelijkheid om uw deelname aan de wedstrijd op elk gewenst moment te herroepen door een bericht te sturen naar ons e-mailadres privacy@sola.at. Houd er rekening mee dat in dit geval eventueel geen prijs meer naar u kan worden opgestuurd.

Google Analytics
Hebt u ingestemd met het gebruik van "performance"-cookies? Dan gebruiken wij cookies van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"), waarmee wij uw gebruik van de website kunnen analyseren. De door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website – met inbegrip van uw IP-adres – worden doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code "anonymizeIp" om ervoor te zorgen dat IP-adressen geanonimiseerd worden verzameld (zogenaamde IP-masking). Uw IP-adres wordt daarom vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze service kunnen websitetags via een interface worden beheerd. De Google Tag Manager implementeert uitsluitend tags. Er worden geen cookies geplaatst en geen persoonlijke gegevens verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Is de deactivering uitgevoerd op domein- of cookieniveau? Dan blijft deze van kracht voor alle trackingtags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om de website-beheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics wordt alleen gebruikt als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van "performance"-cookies. U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookies worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via deze koppeling.
Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze koppeling klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Er zal een opt-out-cookie op uw apparaat worden opgeslagen.
Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden opgeslagen. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google vindt u op ttps://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ of op https://policies.google.com/?hl=nl&gl=nl

Google Analytics deactiveren

Facebook/Instagram:
Hebt u ingestemd met het gebruik van "reclame/tracking "-cookies? Dan gebruiken wij cookies van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Deze cookies maken het mogelijk gerichte reclame weer te geven aan bezoekers van onze website als zij de sociale netwerken Facebook of Instagram bezoeken. Hebt u ingestemd met het gebruik van "reclame/tracking "-cookies? Dan wordt er een directe verbinding met een Facebook-server tot stand gebracht zodra u onze website bezoekt. Deze server ontvangt informatie over welke van onze webpagina's u hebt bekeken en wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-profiel. Het is mogelijk om de remarketingfunctie "Custom Audiences" uit te schakelen, zodat deze informatie niet aan uw gebruikersaccount wordt toegewezen.
U kunt de remarketing-functie "Custom Audiences" uitschakelen via de volgende link: https://www.facebook.com/login.php next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen#_=_
Hiervoor moet u zich aanmelden op Facebook.
U kunt het privacybeleid van Facebook vinden op: https://nl-nl.facebook.com/policy.php
Het privacybeleid van Instagram kunt u vinden op: https://nl-nl.facebook.com/help/instagram/155833707900388

YouTube:
Hebt u ingestemd met het gebruik van "reclame/tracking"-cookies? Dan gebruiken wij cookies van YouTube. Het bedrijf dat de YouTube-dienst levert is Google Ireland Limited. Deze vennootschap is opgericht en actief naar Iers recht (registratienummer: 368047) met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze cookies stellen ons in staat gerichte reclame weer te geven aan bezoekers van onze website, ook op websites die niet afkomstig zijn van Google. Met deze cookies kunnen wij gerichte reclame weergeven aan bezoekers van onze website. Bent u aangemeld bij uw YouTube-account? Dan kan YouTube uw bezoek aan onze website met behulp van cookies toewijzen aan uw YouTube-profiel. Bent u niet aangemeld bij uw Google-account of uw YouTube-account? Dan slaat Google gegevens op met een unieke identificatiecode. YouTube verzamelt gebruikersgegevens met behulp van cookies. Deze gegevens worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-diensten.
U kunt het privacybeleid van Google vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

U hebt de volgende rechten met betrekking tot alle gegevensverwerking:

Recht van inzage van de betrokkene (Art. 15 AVG):
U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over welke gegevens SOLA van u heeft verzameld en voor welk doel dit is geweest.

Recht op rectificatie (Art. 16 AVG):
Zijn of worden de door SOLA verzamelde gegevens onjuist? Dan kunt u verzoeken de gegevens te corrigeren.

Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG):
Is de verwerking uitsluitend gebaseerd op uw instemming of is het doel van het verzamelen van de gegevens al vervuld? Dan hebt u te allen tijde de mogelijkheid om SOLA te verzoeken uw gegevens te wissen.

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG):
In plaats van een algeheel wissen van uw gegevens, kunt u verzoeken om een beperking van de verwerking als uw gegevens bijvoorbeeld alleen voor specifieke doeleinden mogen worden gebruikt.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG):
U heeft het recht om de door u verwerkte gegevens van SOLA te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machine leesbaar formaat en om te verzoeken dat deze gegevens worden doorgegeven aan andere verantwoordelijken voor de verwerking.

Meer details over deze rechten vindt u in de Duitse versie van de AVG op de volgende link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1525694734341&uri=CELEX:32016R0679
Houd er rekening mee dat u uw identiteit in een geschikte vorm moet bewijzen om deze rechten te kunnen uitoefenen. Zonder dit bewijs bestaat het risico dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.

Hebt u vragen?
Hebt u vragen over de verwerking van uw gegevens? Neem dan contact op met de coördinator voor gegevensbescherming van SOLA via de volgende contactgegevens: privacy@sola.at
Bent u van mening bent dat SOLA bij de verwerking van uw gegevens wettelijke bepalingen schendt? Dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming of de nationale toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont.


INFORMATIE OVER COOKIES

1. Gebruik en deactivering van cookies op onze website

1.1 Onze website, te openen via https://www.sola.at ("website"), maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken stellen ons in staat om onze website op uw behoeften af te stemmen, in het bijzonder door inhoud en advertenties te personaliseren en de toegang tot onze website te analyseren. Dit dient ons legitieme belang bij het analyseren en optimaliseren van de economische werking van ons online-aanbod. Onder punt 2 hieronder informeren wij u in detail over welke soorten cookies wij voor welke doeleinden gebruiken, hoe lang ze opgeslagen blijven en hoe u ze kunt blokkeren of uitschakelen.

1.2 Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal uit letters en cijfers bestaan. Deze worden door uw internetbrowser gedownload en op uw computer opgeslagen wanneer u voor het eerst een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, kan de informatie in de cookies worden opgehaald. Hierdoor kunnen wij het ontwerp van onze website verbeteren en u een effectiever gebruikerservaring bieden.

1.3 U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen via deze link. Wilt u cookies in het algemeen blokkeren of verwijderen? Dan kunt u deze wijzigingen aanbrengen in de instellingen van uw browser. De procedures voor het beheren en verwijderen van cookies verschillen per browser die u gebruikt. Wilt u weten hoe u dit in een bepaalde browser moet doen? Dan kunt u de helpfunctie gebruiken die in de browser is geïntegreerd of als alternatief http://www.aboutcookies.org bezoeken. Wij wijzen u erop dat u zonder bepaalde cookies mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

1.4 Houd er rekening mee dat de volgende toestemmingen voor het gebruik van cookies en persoonlijke gegevens alleen kunnen worden gegeven door personen die minstens 16 jaar oud zijn (jongere personen hebben hiervoor toestemming van hun ouders/verzorgers nodig).

 

2.  Soorten cookies die op onze website worden gebruikt

De onderstaande cookies worden op onze website gebruikt voor de aangegeven doeleinden:

2.1 Noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Sommige van de volgende acties kunnen worden uitgevoerd met deze cookies.

  • Opslaan van artikelen in een winkelmandje voor het online inkopen
  • Opslaan van cookie-instellingen voor deze website
  • Opslaan van taal- en landinstellingen
  • Aanmelden op het SOLA-gebruikersaccount. In het geval dat u zich heeft geregistreerd als gebruiker, controleren wij of u bent aangemeld op uw account.

2.2 Performance-cookies:
Deze cookies worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, ook analyecookies genoemd. Wij gebruiken deze gegevens om de prestaties te verbeteren en de website te optimaliseren.

2.3 Reclame-/tracking-cookies:
Deze cookies worden ingesteld door externe reclamepartners en worden gebruikt voor profilering en het bijhouden van gegevens op meerdere websites. Accepteert u deze cookies? Dan kunnen wij onze advertenties op andere websites weergeven op basis van uw gebruikersprofiel en voorkeuren. Deze cookies slaan ook gegevens op over hoeveel bezoekers onze advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt om reclamecampagnes te optimaliseren.
Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u hier.

 

3. Opslag van toegangsgegevens in server-logbestanden

Wij slaan toegangsgegevens op in zogenaamde server-logbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens zijn nodig om een storingsvrije werking van de website te garanderen. Ze worden geanalyseerd om de functionaliteit van de website te verbeteren en na 7 dagen automatisch gewist.

 

4. Externe koppelingen

Deze website bevat aanvullende informatie van andere aanbieders in de vorm van externe koppelingen. De gekoppelde inhoud is gecreëerd door derden, vertegenwoordigt geen inhoud van SOLA en valt buiten de controle van SOLA. SOLA aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de gekoppelde inhoud. SOLA zal de betreffende koppeling onmiddellijk verwijderen als het bekend wordt dat de gekoppelde inhoud onwettig is.