Laser-Afstandsmeters

vanaf € 406,00
vanaf € 158,50
vanaf € 117,50
vanaf € 131,00
vanaf € 89,00

Wat is een laser-afstandsmeter?

Laser-afstandsmeters meten snel en nauwkeurig de afstanden tussen twee punten. Het uitgangspunt van de meting is het ingestelde punt op de laser-afstandsmeter en het tweede punt is het eindpunt van de laserstraal. De maximale reikwijdte varieert hierbij afhankelijk van het apparaat en kan tot 100 meter bedragen. Het meten met een digitale afstandsmeter biedt ten opzichte van het meten met traditionele meetmethoden, zoals een duimstok of rolmaat, veel voordelen. Digitale metingen zijn binnen enkele seconden probleemloos uit te voeren en hebben een zeer grote nauwkeurigheid. Bovendien kunnen laser-afstandsmeters (afhankelijk van het model) met één druk op de knop de oppervlakte en inhoud van ruimtes berekenen. Daarnaast beschikken deze apparaten over een touchscreen, geïntegreerde Bluetooth- en camerafunctie en geïntegreerde hellingssensor.

Hoe werkt een laser-afstandsmeter?

Om een meting uit te voeren, richt u de laser op een doel. Vervolgens start u de meting. Hierbij geeft de afstandsmeter een laserimpuls. Deze impuls wordt door het doel gereflecteerd en door de fotocel in het apparaat ontvangen. Zo kan op basis van de tijd tussen het verzenden en het ontvangen van de laserstraal de precieze afstand worden berekend. In de praktijk maakt SOLA gebruik van een proces waarbij de faseverschuiving tussen de externe puls en een interne referentiepuls wordt vastgesteld. Voor een lasermeting is ook een klein oppervlak al geschikt als doel. Bij ultrasoonmetingen is een veel groter doeloppervlak vereist, omdat er anders geen bruikbare geluidsgolven worden gereflecteerd. Laser-afstandsmeters zijn bovendien eenvoudiger te gebruiken en nauwkeuriger dan ultrasoonmeetapparaten, om nog maar te zwijgen over duimstok of rolmaat.

Over welke meetfuncties beschikt een laser-afstandsmeter?

De functies van een laser-afstandsmeter variëren per fabrikant en apparaat. Eenvoudige apparaten meten alleen afstanden en geven deze afstanden op het display weer. Als u daarnaast ook oppervlaktes en volumes wilt berekenen, op moeilijk bereikbare plekken afstanden wilt meten of hoogte- en hoekmetingen wilt uitvoeren, moet u een complexer apparaat aanschaffen. Laser-afstandsmeters die over dit soort functies beschikken, zijn met een geïntegreerde hellingssensor uitgerust. Om gehoor te geven aan de groeiende vraag naar connectiviteit, zijn veel laser-afstandsmeters inmiddels ook met een Bluetooth-interface uitgerust. Zo kunnen in combinatie met de bijbehorende app op de smartphone direct lengtes en andere afmetingen in een schema worden opgenomen en meetresultaten worden opgeslagen, beheerd en gedeeld.

LENGTEMETING

Bepaling van een enkelvoudige afstand vanaf het ingestelde referentiepunt van de laserafstandsmeter.

OPPERVLAKMETING

Automatische berekening van een oppervlakte door lengte en breedte te meten.

VOLUMEMETING

Berekening van het volume van een ruimte door lengte, breedte en hoogte te meten.

MIN.-/MAX. METING

Bepaling van een minimum- of maximumafstand door de kortste afstand tussen twee punten of de langste afstand (bijv. bij een diagonale maat) te meten.

CONTINUMETING

Snelle bepaling van een gewenste doelafstand dankzij continue meting.

INDIRECTE METING (3-PUNTS)

Bepaling van een ontoegankelijke afstand door middel van drie lengtemetingen. Daarbij vindt één meting onder een hoek van 90° plaats.

INDIRECTE METING (2-PUNTS)

Bepaling van een ontoegankelijke afstand door middel van twee lengtemetingen. Daarbij vindt één meting onder een hoek van 90° plaats.

INDIRECTE METING VIA EEN HOEK

Meting van een indirecte, ontoegankelijke hoogte door middel van twee lengtemetingen. Dankzij de automatische elektronische hellingsensor is een extra meting onder een hoek van 90° niet meer nodig.

INDIRECTE AFSTANDSMETING

Bepaling van een indirecte afstand zonder de meetpunten te bereiken. Daarbij worden vanuit één standpunt twee lengtemetingen richting de betreffende meetpunten uitgevoerd.

AUTOMATISCHE AFSTANDSMETING

Op basis van lengtemeting kan op één punt in de hoogte worden gericht – via de hellingsensor worden automatisch de overeenkomstige hoogte en afstand berekend.

Driehoeksoppervlakmeting

Berekening van een driehoeksoppervlak waarbij de lengtes van de driehoeksbenen worden gemeten.

Cirkeloppervlakmeting

Berekening van cirkeloppervlak waarbij de diameter wordt gemeten.

Cilindervolumemeting

Berekening van een cilindervolume, waarbij met de eerste meting de diameter van het cirkeloppervlak wordt berekend en met de tweede meting de hoogte van de cilinder.

Aftekenmeting

Op het meetapparaat wordt een bepaalde afstand ingesteld. Het apparaat geeft de huidige afstand weer en begint te piepen zodra u in de buurt van de ingestelde afstand komt.

OPTELLEN / AFTREKKEN

Snel en gemakkelijk optellen en aftrekken van meetwaarden.

GEHEUGEN

Meetwaarden worden automatisch opgeslagen in het geïntegreerde geheugen. Deze waarden kunnen op elk moment worden opgeroepen.

Waarvoor worden laser-afstandsmeters gebruikt?

Laser-afstandsmeters komen in heel veel situaties van pas. Dit soort meters wordt vooral in de bouw gebruikt, bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden, renovaties, afbouwwerkzaamheden en werkzaamheden buiten. In een paar seconden kunnen lengtes worden gemeten oppervlaktes en volumes van ruimtes worden berekend of maten en afstanden worden gecontroleerd. Er zijn talloze beroepen waarin gebruik wordt gemaakt van afstandsmeters: van droge-montagebouwers, schilders, vloerenleggers, tegelzetters, schrijnwerkers en keukenzetters tot timmerlieden, metselaars en zelfs (binnenhuis)architecten.

Wat zijn de voordelen van een laser-afstandsmeter?

Laser-afstandsmeters maken het uitvoeren van metingen eenvoudiger, besparen tijd en verhogen het werkcomfort. Een meting kan met één druk op de knop worden uitgevoerd en er staan verschillende meetfuncties tot uw beschikking. In een paar seconden kunt u met deze meters afstanden meten en controleren, alsmede oppervlaktes en volumes berekenen. En dat met een buitengewone nauwkeurigheid die vele malen hoger is dan bij een duimstok of rolmaat. Een ander voordeel van een laser-afstandsmeter is dat u zonder de hulp van een tweede persoon nauwkeurige metingen kunt uitvoeren. Met behulp van laser-afstandsmeters kunt u ook eenvoudiger metingen in lastige situaties uitvoeren, bijvoorbeeld metingen boven uw hoofd.

Hoe nauwkeurig is een laser-afstandsmeter?

De meetnauwkeurigheid van laser-afstandsmeters varieert afhankelijk van het apparaat en de fabrikant en is meestal bij de technische gegevens in de gebruiksaanwijzing te vinden. Over het algemeen hebben laser-afstandsmeters een meetnauwkeurigheid met een tolerantie van +/- 2 millimeter. Deze meettolerantie heeft betrekking op een voorgeschreven afstand en neemt toe naarmate de afstand groter wordt. De meeste laser-afstandsmeters van SOLA hebben een meettolerantie van maximaal +/- 1,5 millimeter bij een afstand tot 10 meter. Hierbij is de aangegeven meetnauwkeurigheid van toepassing onder normale meetomstandigheden. Bij ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld bij direct zonlicht of bij metingen op slecht reflecterende oppervlakken, glas of glanzende oppervlakken, kan de nauwkeurigheid negatief worden beïnvloed – er kunnen zelfs meetfouten ontstaan.

Wat is de reikwijdte van een laser-afstandsmeter?

De maximale reikwijdte van laser-afstandsmeters varieert sterk net als de meetnauwkeurigheid. Laser-afstandsmeters die in de bouw worden gebruikt, hebben meestal een reikwijdte van 20 tot 60 meter.

SOLA laser-afstandsmeters in één oogopslag

METRON 30 BT

Reikwijdte van 30 m, 6 meetfuncties, bluetooth-interface voor gebruik met SOLA Measures-app, geïntegreerde libel voor nauwkeurige metingen

Productdetails

METRON 60 BT

Reikwijdte van 60 m, negen meetfuncties, meetwaardeopslag, Bluetooth-interface voor gebruik met SOLA Measures app, uitklapbaar eindstuk als aanslaghulp

Productdetails

METRON 80 BTC

Reikwijdte van 80 m, 16 meetfuncties incl. geheugen voor meetwaarden, bluetooth-interface voor gebruik met SOLA Measures-app, camerafunctie voor digitaal doelzoeken (2- en 4-voudige zoom), geïntegreerde hellingssensor, schakelklok (zelf-activerende lengtemeting), verlicht kleurendisplay met draaibare weergave, beschermklasse IP65

Productdetails

VECTOR 20

Reikwijdte van 20 m, twee meetfuncties, ontwikkeld voor snelle inzet

Productdetails

VECTOR 50

Reikwijdte van 50 m, zeven meetfuncties, geïntegreerde libel voor nauwkeurige metingen

Productdetails