SVINOVACÍ METRY

Proč jde práce se svinovacími metry od společnosti SOLA dobře od ruky?

Do kompaktních a robustních krytů našich svinovacích metrů SOLA jsme pro vás integrovali mnoho praktických funkcí: tlumič rázů, přesnou aretaci pásu, pohyblivý koncový hák a bezpečný systém zpětného navinování – to činí ze svinovacích metrů přesný nástroj, podle normy ES, třídy přesnosti I a II.

 

PŘESNOST MĚŘENÍ

Všechny svinovací metry SOLA odpovídají třídě I nebo třídě II v souladu s normami EC. Proto můžeme zaručit nejvyšší přesnost měření.


ZPŮSOBY ZNAČENÍ

Od 26. února 2014 vešla v platnost směrnice 2014/32/EU Evropského parlamentu ve všech členských státech v EU a EHP. Tato směrnice obsahuje postupy, podle nichž výrobci měřicích zařízení musí deklarovat shodu se specifi kací.

Viz. následující značení:
1. Nominální délka měřícího zařízení
2. Označení CE
3. Rok výroby
4. Úřední značení pro váhy a míry
5. Třída přesnosti
6. Název výrobce nebo registrovaná ochranná známka


NAVÍJENÍ PÁSMA

Hybnost pásma a výsledný dopad koncového háčku je jemně absorbován tlumičem. Tím se výrazně zvyšuje životnost pásma. Díky systému SOLA mají metry velmi hladký chod pásma. Pásmo je optimálně navinuté prostorově úsporným způsobem; pouzdro je menší a ergonomické.


ARETACE

Modely Big T, Tri-Matic a Popular od společnosti SOLA jsou vybaveny brzdovým mechanismem dvou částí. Díky tomu je možné pásmo zamknout s milimetrovou přesností. Pásma bez této dvoudílné brzdy mají tu nevýhodu, že při stisknutí tlačítka brzdy, je pásmo taženo zpět do pouzdra a to až o 10 mm.


HÁČKY

Posuvný háček přispívá k vysoké přesnosti pásma. Jak pro měření přiložením (1) háčku; tak pro měření zaseknutím háčku (2). Posuvná vzdálenost háčku odpovídá šířce háčku. Háček je velmi citlivý na rozbití, proto byl několikanásobně posílen:

  • Posílený obal
  • Nýtováný koncový háček:
    2 nýty 2/3 m
    3 nýty 5 m
    4 nýty 8/10 m

STRUKTURA PÁSMA

Svinovací metry SOLA jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli s vysokým obsahem uhlíku. Všechny modely jsou matné a neodráží lesk. Díky tomu je radostí s těmito metry pracovat.


STAND-OUT

Aby se dosáhlo co nejvyššího inflexního bodu, konkávnost pásma musí být optimálně nastavena. Velmi vysoká konkávnost ovšem snižuje klidný chod. Pásma SOLA jsou však optimálně nastavena.