Laserové dálkoměry

od 8 624,00 Kč
od 3 348,00 Kč
od 2 496,00 Kč
od 1 724,00 Kč
od 2 773,00 Kč

Co je to laserový dálkoměr?

Laserové dálkoměry měří rychle a přesně vzdálenosti mezi dvěma body. Výchozí bod měření je nastavená hrana laserového dálkoměru, druhým bodem je koncový bod paprsku. Maximální dosah je přitom různý podle přístroje a může dosahovat až 100 metrů. Digitální měření vzdálenosti má oproti běžnému měření skládacím nebo pásmovým metrem mnoho výhod. Měření je realizováno během několika málo sekund velmi přesně a komfortně. Navíc umí přístroje podle daného modelu jedním stisknutím tlačítka vypočítat plošné obsahy nebo prostorové objemy, disponují dotykovou obrazovkou, inteligentní funkcí Bluetooth a funkcí kamery a integrovaným snímačem sklonu.

Jak funguje laserový dálkoměr?

Laserem se pro účely měření zaměří cílový bod. Poté následuje laserový impuls dálkoměru, čímž se spustí proces měření. Impuls se odrazí od cílového bodu a je přijat fotobuňkou v přístroji. Tak lze z časového intervalu mezi vysláním a odrazem laseru změřit přesnou vzdálenost. V praxi používá společnost SOLA metodu, při které se změří fázový posun mezi externím pulsem a interním referenčním pulsem. U laserového měření je k zaměření potřebná pouze malá plocha. U měření ultrazvukem musí být tato plocha o mnoho větší, aby mohla odrazit relevantní množství zvukových vln. Laserové dálkoměry jsou ohledně svého použití jednodušší a přesnější než ultrazvukové dálkoměry a mnohem komfortnější než měření skládacím a pásmovým metrem.

Jaké funkce měření má laserový dálkoměr?

Funkce laserového dálkoměru se liší podle výrobce a daného přístroje. Jednoduché přístroje klasicky měří vzdálenosti a zobrazují je na displeji. Kdo chce navíc počítat plochy resp. objemy nebo stanovovat nepřístupné vzdálenosti nebo výšky prostřednictvím měření úhlů, měl by si pořídit komplexní přístroj. Laserové dálkoměry, které disponují těmito funkcemi, jsou vybaveny integrovaným snímačem sklonu. V dobách narůstající konektivity je v současné době i mnoho laserových dálkoměrů vybaveno rozhraním Bluetooth. Ve spojení s aplikací lze na chytrém telefonu např. přímo načrtnout a vyměřit délky nebo uložit, spravovat a sdílet výsledky měření.

MĚŘENÍ DÉLKY

Určení prosté vzdálenosti od nastavené hrany měření laserového dálkoměru.

MĚŘENÍ PLOCHY

Automatický výpočet plochy na základě změřené délky a šířky.

MĚŘENÍ OBJEMU

Výpočet kubatury na základě změřené délky, šířky a výšky.

MĚŘENÍ MINIMA / MAXIMA

Určení minimální nebo maximální vzdálenosti na základě změření nejkratší vzdálenosti mezi dvěma body nebo nejdelší vzdálenosti, např. u úhlopříčného rozměru.

TRVALÉ MĚŘENÍ

Rychlé určení požadované cílové vzdálenosti kontinuálním měřením.

NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ 3 BODŮ

Určení nepřístupné vzdálenosti na základě tří délkových měření. Z toho jedno měření proběhne v úhlu 90 °.

NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ 2 BODŮ

Určení nepřístupné vzdálenosti na základě dvou délkových měření. Z toho jedno měření proběhne v úhlu 90 °.

NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ PROSTŘEDNICTVÍM ÚHLŮ

Měření nepřímé, nepřístupné výšky na základě dvou délkových měření. Díky automatickému elektronickému snímači sklonu odpadá dodatečné měření úhlu 90 °.

NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Určení nepřímé vzdálenosti bez dosažení vztažných bodů. Z jednoho stanoviště se provedou dvě měření délky k příslušným měřeným bodům.

AUTOMATICKÉ MĚŘENÍ DÉLKY

Prostřednictvím měření délky se zaměří jeden bod ve výšce a prostřednictvím snímače sklonu se automaticky vypočte příslušná výška a vzdálenost.

Měření trojúhelníkových ploch

Výpočet trojúhelníkové plochy změřením délek ramen trojúhelníku.

Měření kruhových ploch

Výpočet kruhové plochy změřením průměru.

Měření válcových objemů

Výpočet válcového objemu tak, že se prvním měřením stanoví průměr kruhové plochy a druhým měřením výška válce.

Vytyčovací měření

V měřicím přístroji je nastavena určitá vzdálenost. Přístroj zobrazí aktuální vzdálenost a začne pípat, jakmile se dostanete do blízkosti nastavené vzdálenosti.

PŘIČÍTÁNÍ / ODEČÍTÁNÍ

Rychlé a nekomplikované sčítání a odečítání měřených hodnot.

PAMĚŤ MĚŘENÝCH HODNOT

Do integrované paměti jsou automaticky ukládány měřené hodnoty. Lze je kdykoliv vyvolat.

Kde se laserové dálkoměry používají?

Možnosti použití laserových dálkoměrů jsou mnohostranné. Laserové dálkoměry se především používají ve stavebnictví: Ať již jsou to stavební práce, renovace, interiérová výstavba nebo venkovní práce - laserové dálkoměry jsou všude žádány. V několika málo sekundách lze změřit délky, vypočítat plochy a objemy místností nebo zkontrolovat rozměry a vzdálenosti. Profesní skupiny, které dálkoměr používají, jsou početné. Zahrnují pracovníky v suché výstavbě, malíře, obkladače, truhláře, stavitele kuchyní, tesaře, zedníky a dokonce i architekty a návrháře pokojů.

Jaké výhody má laserový dálkoměr?

Laserové dálkoměry usnadňují procesy měření, šetří čas a nabízí vysoký pracovní komfort. Stačí jedno stisknutí tlačítka a různé funkce měření jsou připravené ke spuštění. Během sekund lze změřit vzdálenosti, zkontrolovat délky a vypočítat plochy nebo objemy. A to s mimořádně vysokou přesností, která překonává jakýkoliv pásmový nebo skládací metr. Další výhodou laserového dálkoměru je, že lze provádět precizní měření zcela samostatně, aniž by byla nutně potřeba další osoba. Laserové dálkoměry navíc usnadňují měření v těžkých situacích, například měření v obrácené poloze.

Jak je laserový dálkoměr přesný?

Přesnost měření laserového dálkoměru závisí na daném přístroji a výrobci a lze ji většinou nalézt v technických podrobnostech nebo v návodu k použití. Často vykazují laserové dálkoměry přesnost měření s tolerancí +/- 2 milimetry. Tato tolerance se vztahuje na udanou vzdálenost a při větších vzdálenostech narůstá. Většina laserových dálkoměrů od společnosti SOLA disponuje tolerancí měření maximálně +/- 1,5 milimetru na až 10 metrů délky. Uvedená přesnost měření se přitom vztahuje na běžné podmínky měření. Za nepříznivých podmínek, jako např. při přímém dopadu slunečního záření, špatně odrazivém povrchu nebo při měřeních na skle resp. lesklých površích, může nepřesnost stoupat. Může dojít i k chybám měření.

Jaký dosah má laserový dálkoměr?

Jako přesnost měření je i maximální dosah laserových dálkoměrů velmi rozdílný. Laserové dálkoměry, které se používají ve stavebnictví, disponují většinou vzdálenostmi měření od 20 do 60 metrů.

Laserové dálkoměry od společnosti SOLA v přehledu

METRON 30 BT

30 m dosah, 6 funkcí měření, rozhraní Bluetooth pro použití s aplikací SOLA Measures, integrovaná libela pro zcela přesná měření

Podrobnosti o produktu

METRON 60 BT

60 m dosah, 9 funkcí měření, paměť naměřených hodnot, rozhraní Bluetooth pro použití s aplikací SOLA Measures, výklopná koncovka jako pomocná zarážka

Podrobnosti o produktu

METRON 80 BTC

80 m dosah, 16 funkcí měření vč. paměti naměřených hodnot, rozhraní Bluetooth pro použití s aplikací SOLA Measures, funkce kamery pro digitální vyhledání cíle (dvojnásobné a čtyřnásobné přiblížení), integrovaný snímač sklonu, spínací hodiny (automatické spouštění měření délky), osvětlený barevný displej s otočným zobrazením, stupeň krytí IP65

Podrobnosti o produktu

METRON 20

20 m dosah, 4 funkcí měření, integrovaná libela pro zcela přesná měření

Podrobnosti o produktu

VECTOR 50

50 m dosah, 7 funkcí měření, integrovaná libela pro zcela přesná měření

Podrobnosti o produktu