Metrický tesařský úhelník

Úhel krokve

RS

Vlastnosti

Materiál Hliník
Stupnice mm/cm, jednodílná, leptaná
Model Délka stk Cena / kus
RS 18 185 x 185 mm 426,00 Kč
RS 30 305 x 305 mm 824,00 Kč

Výhody RS

  • Lehký, robustní multifunkční úhelník se stupnicí mm/cm
  • Multifunkční: pravítko, příložný úhelník, pokosový úhelník, úhloměr, značkovací pomůcka, vodítko pily a krokvový nůž
  • Doraz pro přesné vyznačení 90° a 45°
  • Rychlé vyznačení námětkových řezů na běžných a nárožních krokvích
  • Značkovací pomůcka pro pohodlné přenesení měr
  • Velmi dobrá čitelnost výsledků měření díky zvýšenému kontrastu
Technická Data
RS
Název výrobku Úhel krokve
Materiál Hliník
Povrch s povrchovou úpravou
Barva barva černá
Zvláštnosti Doraz, krokvový úhloměr
Stupnice mm/cm, jednodílná, leptaná
Dílky stupnice 1 mm
Úhly 45°, 90°, variabilní 0 - 90°
Šablona na otvory 0.5 cm

Co je metrický tesařský úhelník?

Příložný tesařský trojúhelník se také nazývá tesařský úhelník, rafter square nebo speed square a má tvar rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku s dorazem na odvěsně. Množství stupnic a výřezů dělají z metrického tesařského úhelníku multifunkční nástroj, který je ideální pro vyznačování linií a úhlů a slouží také jako rozrýsovací pomůcka a vedení pro pilu. Příložný tesařský trojúhelník se většinou vyrábí z oceli, hliníku nebo plastu a je opatřen metrickými mírami (milimetry, centimetry) nebo imperiálními mírami (palce). K běžným metrickým velikostem patří 18 a 30 cm a imperiálním velikostem 7 a 12 palců.

Kde se příložný tesařský úhelník používá?

Různé stupnice a výřezy příložného tesařského úhelníku a praktická dorazová hrana jsou speciálně předurčeny pro práci se dřevem, tedy pro tesaře, stolaře a truhláře. Původně pochází příložný tesařský trojúhelník z Ameriky, kde je doteď používán především tesaři při stavbě střechy a u krokví v krovech střech. Proto také německý název „Sparrenwinkel“ resp. anglický „rafter square“ (rafter = Sparren = krokev). S příložným tesařským trojúhelníkem lze vypočítávat stoupání, resp. úhel pro běžnou krokev (common rafter), nárožní krokev (hip rafter), úžlabní krokev (valley rafter) a námětkovou krokev.

Jaké funkce má příložný tesařský trojúhelník od společnosti SOLA?

Příložný tesařský trojúhelník od společnosti SOLA spojuje funkce pravítka, příložného úhelníku, pokosového úhelníku, úhloměru, rozrýsovací pomůcky, vedení pro pilu a měřiče střešních krokví. Metrický tesařský úhelník ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku má robustní doraz na jedné odvěsně pro přesné vyznačování úhlů 90 a 45°. Navíc slouží doraz i jako pomůcka, resp. vedení pro pilu. Rovnoběžně k dorazu je umístěn výřez s metrickou stupnicí v mm a cm (offsetová stupnice), která je ideální pro vyznačování kolmých linií. Měřicí rameno druhé odvěsny má také metrickou stupnici, která umožňuje rychlá měření. Pod touto stupnicí je výřez se zářezy, pomocí kterých lze zakreslovat horizontální resp. vertikální linie. Přepona je vybavena stupňovou stupnicí pro měření úhlů mezi 0 a 90°. Požadovaný stupeň úhlu se stanovuje na základě protilehlého otočného bodu (označení na tesařském úhelníku: PIVOT). Rovnoběžně se stupňovou stupnicí se nachází další výřez se dvěma stupnicemi pro řez námětků. Spodní stupnice je určena pro běžné krokve (označení na tesařském úhelníku: COMMON), zatímco horní je určena pro nárožní a úžlabní krokev (označení na tesařském úhelníku: HIP-VAL). V pravém úhlu ke stupňové stupnici je značkovací pomůcka 90° pro řez vaznic.

Co znamenají stupnice HIP-VAL a COMMON na metrickém tesařském úhelníku?

Speciální funkce příložného tesařského trojúhelníku, která se používá především v Americe, je přířez střešních krokví (anglicky „rafters“). Tesařský úhelník od společnosti SOLA k tomu disponuje vlastní stupnicí pro běžné krokve („common rafters“) a nárožní („hip rafters“) a úžlabní („valley rafters“) krokve. Pomocí spodní stupnice COMMON lze přiřezávat běžné krokve pro stavbu střechy. Běžné krokve jsou krokve, které probíhají z hřebene rovně dolů. Stupnice je založena na stoupání střešní krokve, která se udává v decimetrech na metr. Na zadní straně příložného tesařského trojúhelníku se nachází přepočtová tabulka. Z tabulky lze odečíst, že například stoupání 1 decimetr na metr v přepočtu odpovídá úhlu 5,71°. Horní stupnice HIP-VAL je vhodná pro nárožní a úžlabní krokev, která neprobíhá z hřebene rovně dolů, ale pod úhlem. Protože jsou nárožní a úžlabní krokve delší než běžné krokve, je nutné si vzít pro přířez na pomoc stupnici HIP-VAL.

Jaké jsou možnosti používání metrického tesařského úhelníku od společnosti SOLA?

KONTROLA NEBO VYZNAČOVÁNÍ ÚHLU 90°

Příložný tesařský trojúhelník je ideální pro vyznačení úhlu 90° nebo kontrolu hrany na pravý úhel. Pro vyznačení pravého úhlu se příložný tesařský trojúhelník přiloží dorazem na krokev nebo nářadí a vyznačí se linie 90° kolmo k dorazu podél měřicího ramena.

KONTROLA NEBO VYZNAČOVÁNÍ ÚHLU 45°

Příložný tesařský trojúhelník také disponuje úhlem 45°, který lze rychle vyznačit. K tomu se přiloží příložný tesařský trojúhelník dorazem na krokev nebo nářadí a vyznačí se linie podél dlouhé strany příložného tesařského trojúhelníku. Pokud by měl být úhel 45° nasměrován do jiného směru, příložný tesařský trojúhelník se jednoduše otočí.

ÚHLOMĚR 0–90°

Stupňovou stupnicí na přeponě příložného tesařského trojúhelníku lze provádět libovolná měření úhlů mezi 0 a 90°. Nejprve se stanoví výchozí bod, z kterého má být úhel změřen. To může být například konec nářadí, resp. krokve nebo linie 90°. Poté se otočí příložný tesařský trojúhelník kolem otočného bodu, také zvaného PIVOT, až na požadovaný úhel na stupňové stupnici (na obrázku: 30°). Nyní lze vyznačit úhel linií podél měřicího ramena. Pomocí stupňové stupnice na metrickém tesařském úhelníku nemusí být úhly pouze vyznačovány, ale také pohodlně zjišťovány.

ZAKRESLOVÁNÍ VODOROVNÝCH LINIÍ

Pod měřicím ramenem se nachází výřez se zářezy ve vzdálenosti 0,5 cm, aby bylo možné vyznačit nebo přímo zakreslit vodorovné linie pomocí tužky. K tomu jednoduše umístěte tužku na požadované místo ve výřezu a spolu s příložným tesařským úhelníkem ji posunujte ve vodorovném směru.

VYZNAČOVÁNÍ OFFSETOVÝCH LINIÍ

Výřez, který se nachází přímo pod dorazem, je ideální pro vyznačování vodorovných linií kolmo k dorazu. K tomu se například nejprve vyznačí výchozí linie. Poté se posune příložný tesařský trojúhelník natolik, dokud se výchozí linie neobjeví v požadované poloze na offsetové stupnici. Nyní se podél měřicího ramena vyznačí nová linie.

POMŮCKA PRO PILU

Příložný tesařský úhelník od společnosti SOLA je také vhodný jako pomůcka resp. vedení pro pilu, aby bylo možné provádět kolmé řezy. K tomu se přiloží tesařský trojúhelník s pevným držadlem, umístí se pila a vede se řez podél měřicího ramena. Zda se jedná o přímočarou nebo okružní pilu, zde nehraje žádnou roli. Jsou možné i šikmé řezy v úhlu 45°.

VYZNAČOVÁNÍ STOUPÁNÍ PRO BĚŽNÉ KROKVE (COMMON)

Pomocí stupnice pro běžné krokve (označení na tesařském úhelníku: COMMON) lze přiřezávat běžné střešní krokve. K tomu se přiloží příložný tesařský trojúhelník a otočí se kolem otočného bodu (PIVOT) až na požadovanou hodnotu na stupnici COMMON. Poté se vyznačí linie podél měřicího ramena. Na obrázku je zakreslována běžná krokev se stoupáním 7 decimetrů na metr.

VYZNAČOVÁNÍ STOUPÁNÍ PRO NÁROŽNÍ A ÚŽLABNÍ KROKEV (HIP-VAL)

Pokud se řeže nárožní (anglicky „hip rafter“) nebo úžlabní krokev (anglicky „valley rafter“), používá se příslušná stupnice s označením HIP-VAL. Přiloží se příložný tesařský trojúhelník a otočí se kolem otočného bodu (PIVOT) až na požadovanou hodnotu na stupnici HIP-VAL. Poté se vyznačí linie podél měřicího ramena. Na obrázku je zakreslována nárožní resp. úžlabní krokev se stoupáním 7 decimetrů na metr.